Bệnh viện Đa khoa Thị Xã Kỳ Anh

  • Địa chỉ: Khu phố Hưng Hoà, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
  • Điện thoại: 039 3865 544
  • Hotline: 039 3865 544
  • Email:
  • Website: www.bvthixakyanh.com