Tổ chức khoa Xét nghiệm:

Khoa xét nghiệm có 8 nhân viên.

04 Cử nhân Đại học. – 04 Trung cấp xét nghiệm

– Phụ trách Khoa:   KTV Nguyễn Như Phùng

Các bộ phận của khoa:

– Huyết học truyền máu.

– Sinh hóa.

– Nước tiểu… và các xét nghiện khác phục vụ cho lâm sàng khám và điều trị. Ngoài ra, khoa còn tham gia vận động và lấy máu nhân đạo ở các địa phương trong đơn vị và trong huyện.