Trưởng khoa: BS CKI Ngô Như Sơn

Điều dưỡng trưởng: Phạm Thị Quỳnh Nga

Tổng số: 13 người. Trong đó: 02 bác sỹ CK I, 03 BS đa khoa, 7 điều dưỡng, 1 hộ lý

Hiện tại, khoa có 55 giường kế hoạch, hàng năm khoa tiếp nhận và điều trị cho trên 3000 lượt bệnh nhân nội trú.

CÁC KỸ THUẬT CỦA KHOA

  • Nội soi khí phế quản ống mềm.
  • Đo chức năng hô hấp.
  • Tiêm khớp.
  • Chọc dịch màng phổi, màng bụng dưới hướng dẫn siêu âm.
  • Chọc hút ổ áp xe Gan dưới hướng dẫn siêu âm.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

  •  Thực hiện khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, giáo dục vệ sinh phòng bệnh.
  • Tham gia cấp cứu nội và ngoại viên.
  • Tham gia nghiên cứu khoa học.