Tổng số: 12 người.

Trong đó: 01 BS CKI, 01 BS ĐK, 09 điều dưỡng, 01 hộ lý.

Trưởng khoa: BS CKI Nguyễn Quốc Tuấn.

Điều dưỡng trưởng: Lê Thị Hồng

Nhiệm vụ:

  • Điều trị và chăm sóc bệnh nội nhi.
  • Nghiên cứu khoa học

Định hướng phát triển

  • Gửi bác sỹ, điều dưỡng đến các bệnh viện đầu ngành về Nhi khoa để học tập các kỹ thuật mới và nâng cao trình độ chuyên môn.
  • Cập nhật các phương pháp, phác đồ điều trị mới thông qua các hội thảo Nhi khoa và các đợt tập huấn.
  • Thường xuyên trao đổi thông tin với các bệnh viện đầu ngành; tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức trong nước cũng như quốc tế về máy móc, trang thiết bị.