KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

  1. Cơ cấu tổ chức:   Lãnh đạo: – Trưởng khoa: BsCKI. Võ Xuân Mừng.
  2. Nhân sự: 11 người
  3. Trang thiết bị
  4. KHOA XÉT NGHIỆM
  5. Tổ chức khoa Xét nghiệm:

Khoa xét nghiệm có 8 nhân viên.

04 Cử nhân Đại học. – 04 Trung cấp xét nghiệm

– Phụ trách Khoa:   KTV Nguyễn Như Phùng

  1. Các bộ phận của khoa: – Huyết học truyền máu. – Sinh hóa. – Nước tiểu… và các xét nghiện khác phục vụ cho lâm sàng khám và điều trị. Ngoài ra, khoa còn tham gia vận động và lấy máu nhân đạo ở các địa phương trong đơn vị và trong huyện.