Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh: chào cờ tháng 12, tổng kết hoạt động tháng 11.

Sáng ngày 03/1/2018, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh tổ chức chào cờ đầu tháng, tổng kết hoạt động tháng /2018. Bác sỹ CKII, Phan Thị Xuân Liễu, Giám đốc Bệnh viện chủ trì buổi giao ban. Trong tháng10 các hoạt động chuyên môn được duy trì tốt. Các chỉ số tuy nhiên có … Đọc tiếp

Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh: tổ chức tự kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2018.

Ngày 21 tháng 11 năm 2018, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh tổ chức Tự kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2018. Bệnh viện xây dựng Kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện ngay từ đầu năm 2018. Trong Kế hoạch CTCL năm 2018, có phân công người phụ trách cụ … Đọc tiếp

NGHỊ ĐỊNH 155/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 155/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ … Đọc tiếp

NGHỊ ĐỊNH 146/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/12/2018

NGHỊ ĐỊNH 146/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 146/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT … Đọc tiếp

Hội thi Điều dưỡng – Nữ hộ sinh giỏi năm 2018

Nhằm phát động phong trào thi đua học tập của đội ngũ Điều dưỡng, Hộ sinh hướng nhân dịp kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Hội Điều dưỡng Việt Nam (26/10/1990 – 26/10/2018), tiếp nối sau kỳ thi Sát hạch tay nghề nhân viên y tế năm 2018, Sáng ngày 10/11, Bệnh viện Đa … Đọc tiếp