Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh tổ chức Hội nghị công chức, viên chức-người lao động năm 2019

18/01/2019

Chiều ngày 12 tháng 1 năm 2019, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh tổ chức Hội nghị công chức, viên chức – người lao động năm 2019.

Hội nghị đã bầu Đoàn chủ tịch gồm 4 đồng chí:

  1. Đồng chí Phan Thị Xuân Liễu, Bí thư Đảng Ủy – Giám đốc Bệnh viện;
  2. Đồng chí Thái Phong Vũ, Phó bí thư Đảng Ủy- Phó giám đốc bệnh viện;
  3. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Đảng ủy viên – Phó Giám đốc bệnh viện;
  4. Đồng chí Nguyễn Thị Lê Na, Đảng ủy viên – Chủ tịch công đoàn.

Và đoàn thư ký gồm 2 đồng chí:

  1. Đồng chí Nguyễn Thị Lâm, Phó phòng TCHC;
  2. Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Thu, phòng Tài chính kế toán.

Với ý thức trách nhiệm và niềm tự hào, phấn khởi trước những thành quả đạt được của Bệnh viện, trong phong trào thi đua 2018, Hội nghị CBCCVC Bệnh viện đa khoa Kỳ Anh đã làm việc với tinh thần phấn khởi, khẩn trương và nghiêm túc. Hội nghị đã nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 2019; Báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến của Công nhân viên chức, người lao động về Bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy định bình xét tập thể, cá nhân năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018; Hội nghị đã tập trung lắng nghe, phát biểu, đóng góp, trao đổi sôi nổi, các vấn đề góp ý Bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ 2019. Và được sự nhất trí của chủ trì, hội nghị đã tiến hành biểu quyết các vấn đề đã thảo luận đưa vào nghị quyết. Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu bình chọn các cá nhân đạt giải thưởng Macmaicon 2018. Trước khi kết thúc, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết quyết định những vấn đề đã thảo luận và được thông qua trong hội nghị, đồng thời kêu gọi toàn thể CBVC, người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Bệnh viện. Đại diện các khoa phòng đã ký các giao ước thực hiện năm 2019.

Với sự nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sáng tạo của toàn thể cán bộ viên chức, sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn chắc chắn tập thể cán bộ viên chức bệnh viện sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2019, tạo đà cho một chu trình phát triển mới, bền vững, chất lượng và hội nhập của bệnh viện đa khoa Kỳ Anh.