Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh: tổ chức chào cờ tháng 1 năm 2019, tổng kết hoạt động tháng 12/2018

07/01/2019

Sáng ngày 02/01/2019, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh tổ chức chào cờ đầu tháng, tổng kết hoạt động tháng 12/2018. Bác sỹ CKII, Phan Thị Xuân Liễu, Giám đốc Bệnh viện chủ trì buổi giao ban.

Trong tháng 12, các hoạt động chuyên môn được duy trì tốt. Tuy nhiên các chỉ số khám ngoại trú thấp hơn tháng trước. Trong tháng này, Sở Y tế đã kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2018, bệnh viện đã đạt 3,41 điểm, kết quả này đánh giá được sự cố gắng nỗ lực của toàn cán bộ nhân viên trong năm vừa qua.

          Tại buổi giao ban đầu tháng, Đồng chí giám đốc đã biểu dương toàn thể cán bộ viên chức bệnh viện trong việc thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời quán triệt công tác trọng tâm tháng 01/2019 như: Tiếp tục duy trì có hiệu quả công tác chuyên môn, đặc biệt tăng cường y đức, quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp. Các khoa, phòng, ban chủ động lập kế hoạch công tác, sắp xếp nhân lực, đào tạo, đào tạo lại, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thường xuyên cập nhật kiến thức, áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào khám chữa bệnh. Các khoa, phòng, ban bộ phận cần quan tâm, rà soát các kế hoạch cải tiến chất lượng năm 2019, kế hoạch phát triển chuyên môn 2019 để xây dựng kế hoặc phát triển chung toàn bệnh viện năm 2019.

Tại buổi giao ban, Ban chấp hành công đoàn đã tặng quà cho các đồng chí có sinh nhật trong tháng 01.

Kết thúc buổi giao ban đầu tháng, Đ/c giám đốc kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức nêu cao tinh thần tự giác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngoài ra đồng chí yêu cầu các khoa, phòng, ban cần nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt các kế hoạch đề ra nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn.