Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh: tổ chức tự kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2018.

03/12/2018

Ngày 21 tháng 11 năm 2018, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh tổ chức Tự kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2018.

Bệnh viện xây dựng Kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện ngay từ đầu năm 2018. Trong Kế hoạch CTCL năm 2018, có phân công người phụ trách cụ thể, mục tiêu, thời gian hoàn thành, kinh phí thực hiện và các nội dung cần thiển khai.
– Các khoa/ phòng trong đơn vị đã xây dựng Kế hoạch CTCL cho khoa phòng của mình, với các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được..
– Biển bảng chỉ dẫn, đón tiếp người bệnh rõ ràng, Tổ chăm sóc khách hàng hoạt động tất cả các ngày trong tuần (kể cả sáng T7, Cn , trừ ngày lễ), để hướng dẫn, giải thích cho người bệnh cũng như hỗ trợ đi chuyển cho người bệnh trong tình trạng cấp cứu, hạn chế vận động. Khu vực ngồi chờ của người bệnh đầy đủ ghế ngồi chờ, quạt gió, ti vi, mát về mùa hè, ấm về mùa đông.
– Buồng bệnh đảm bảo kê đủ giường cho mỗi bệnh nhân 1 giường, không có tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép. Người bệnh được cung cấp quần áo phù hợp với kích cỡ, tính chất bệnh tật, được làm từ chất liệu thoáng mát, thấm mồ hôi, chống nhăn.
– Thực hiện khảo sát sự hài lòng của người bệnh ngoại trú và nội trú theo định kỳ, báo cáo kết quả công khái, dựa trên kết quả để xây dựng kế hoạch cải tiến sự hài lòng người bệnh.
– Đời sống của nhân viên được quan tâm và đảm bảo: Tổ chức khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế, Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, nhân viên y tế. Tổ chức tập huấn an toàn – vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Trang bị thêm vòi rửa mắt và các thuốc, hóa chất để sơ cứu NVYT khi bị phơi nhiễm nghề nghiệp.
– Bệnh viện đa tổ chức ngày hội 5S, đưa 5S triển khai trên toàn bệnh viện, tạo nên diện mạo mới, sạch sẽ, gọn gàng, nâng cao hiệu quả điều trị, chăm sóc người bệnh.
– Tổ chức Hội thi Sát hạch tay nghề NVYT dưới 5 năm công tác cho đối tượng Bác sỹ, Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên. Tổ chức Hội thi Điều dưỡng – Nữ hộ sinh giỏi năm 2018 thành công tốt đẹp.
– Năm 2018 là năm nghiên cứu khoa học của bệnh viện đạt được nhiều tiến bộ rõ rệt với 6 đề tàu nghiên cứu khoa học và 1 sáng kiến kinh nghiệm của các cá nhân, tập thể trong đơn vị trình Hội đồng khoa học bệnh viện nghiệm thu, và kết quả có 5 đề tài nghiên cứu khoa học và 1 sáng kiến kinh nghiệm được gửi trình Hội đồng khoa học kỹ thuật Sở Y tế nghiệm thu. Có 1 sáng kiến kinh nghiệm đã gửi hồ sơ đề nghị Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh xem xét.
– Công tác an toàn người bệnh đạt nhiều thành tính: Hệ thống báo cáo sự cố có ghi nhận được các sự cố đã xảy ra và suýt xảy ra trong đơn vị do NVYT tự nguyện khai báo. Đã tổng hợp các báo cáo ghi nhận, nhân tích nguyên nhân và đưa ra hình thức giải quyết, hạn chế lặp lại sự cố.
– Giường HSCC và giường bệnh CS cấp I có chuông báo gọi NVYT. NVYT áp dụng các phiếu đảm bảo chính xác người bệnh với dịch vụ được cung cấp và áp dụng mã vạch cho từng bệnh nhân để chống nhầm lẫn người bệnh. Trong năm 2018, chưa xảy ra trường hợp nào cung cấp dịch vụ y tế sai bệnh nhân, sai dịch vụ.
– Về triển khai dịch vụ kỹ thuật mới: tháng 11/2018, Bệnh viện đã là hồ sơ đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật thực hiện tại bệnh viện và được Sở Y tế phê duyệt bổ sung 165 dịch vụ kỹ thuật, trong đó có 3 dịch vụ kỹ thuật tuyến tỉnh.
– Cơ sở vật chất vủa đơn vị đã và đang được cải tạo, sửa chữa ngày càng khang trang, sạch đẹp để phục vụ người bệnh

Tuy nhiên còn tồn tại một số nhược điểm:

– Hoạt động dinh dưỡng của đơn vị còn nhiều hạn chế.
– Hệ thống quản lý chất lượng, dinh dưỡng chưa tuyển được nhân lực chuyên trách theo đề án vị trí việc làm.
– Bệnh viện chưa tổ chức được làm việc theo ca kíp do không đủ nhân lực
– Chất lượng nhân lực đội ngũ điều dưỡng còn thấp, tỷ lệ điều dưỡng đại học thấp.
– Số lượng các dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao triển khai trong năm còn ít.

Xác định các vấn đề ưu tiên cải tiến chất lượng

– Tiếp tục cải tạo, sửa chữa các khu vực cơ sở hạ tầng đã bị xuống cấp.
– Phát triển các dịch vụ kỹ thuật cao, dịch vụ kỹ thuật mới.
– Tiếp tục duy trì 5S trong hoạt động của toàn bộ bệnh viện.
– Đẩy mạnh hơn nữa công tác an toàn người bệnh.
– Tăng cường công tác dinh dưỡng, nghiên cứu khoa học.
– Nâng cao năng lực của hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện.

Giải pháp, lộ trình và thời gian cải tiến chất lượng
– Tiếp tục thực hiện kế hoạch thực hiện duy tu, sửa chữa cơ sở hạ tầng theo kế hoạch đã được phê duyệt.
– Cử nhân lực đi đào tạo theo Đề án Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh là vệ tinh của bệnh viện E và Đề án 1816 của bệnh viện đa khoa Tỉnh để triển khai các kỹ thuật mới.
– Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng kế quả của các công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm đặc việt của bệnh viện để ứng dụng vào thực tiễn hoạt động của đơn vị.
– Hoạt động cải tiến chất lượng: Kiện toàn lại tổ chức của các Hội đồng. tổ quản lý chất lượng, nâng cao năng lực quản lý cho các thành viên.
– Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, phân công trách nhiệm cho các bộ phận chức năng, các khoa, phòng thực hiện đề án CTCL một cách đồng bộ, hiệu quả.
– Tuyển nhân viên chuyên trách cho các bộ phận Dinh dưỡng, Quản lý chất lượng.
– Nghiên cứu, áp dụng các phương pháp nâng cao an toàn người bệnh, an toàn cho nhân viên y tế.

Sau khi các nhóm chấm điểm 83 tiêu chí, bệnh viện đạt 284 điểm, trung bình các tiêu chí 3,42.